آکاایران: انواع لنزهای تماسی

لنز به دو نوع نرم و سخت تقسیم می شود. لنزهای تماسی نرم، شامل: لنزهای طبی، رنگی، طبی رنگی و پانسمانی می باشد.

لنز طبی: برای افرادی که دچار دوربینی، نزدیک بینی و یا آستیگماتیسم هستند کاربرد دارد.

لنز رنگی: جهت زیبایی به کار می رود.

لنز طبی رنگی: برای زیبایی در افرادی که دچار ضعف بینایی هستند کاربرد دارد.

لنز پانسمانی: بر روی قرنیه قرار می گیرند و به عنوان محافظ قرنیه می باشد. برای افرادی که دچار زخم قرنیه و یا بیماری های دیگر قرنیه هستند، استفاده می شود و مانع از سایش پلک روی قرنیه شده و امکان ترمیم ضایعات اپی تلیال قرنیه را فراهم می کند.

لنز سخت: کاربرد این نوع لنزها برای افرادی است که دچار آستیگماتیسم بالا و یا قوز قرنیه هستند.

خصوصیات لنزهای نرم

لنزهای نرم یا هیدروفیلیک، 2 تا 3 میلیمتر دورتر از قرنیه را می پوشانند. تحمل آن ها راحت تر است.

نمی توانند آستیگماتیسم قرنیه را اصلاح نمایند، چون شکل قرنیه را به خود می گیرند و بنابراین در آستیگماتیسم های بالاتر از 5/1 دیوپتر تجویز نمی شوند.

گذاشتن و برداشتن لنزهای نرم، مشکل تر از لنزهای سخت است.

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!لنز های عجیب اما زیبا برای چشمان شما!

 

 

.

منبع : taknaz.ir