آکاایران: راز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود + عکس

آکاایران: راز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود + عکس

زمانیکه این سوپرمدل نمی تواند بخوابد، به درمان با یخ روی می آورد:&quotبرای دلپذیر ماندن،من زیاد می خوابم ،من عاشق خواب هستم.و وقتیکه تمام شب را بیرون هستم وزمانی برای خواب ندارم فقط سرم را داخل یک سطل یخ فرو می برم.این همیشه حقه من بوده […]
راز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود  عکسراز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود  عکس

زمانیکه این سوپرمدل نمی تواند بخوابد، به درمان با یخ روی می آورد:&quotبرای دلپذیر ماندن،من زیاد می خوابم ،من
عاشق خواب هستم.و وقتیکه تمام شب را بیرون هستم وزمانی برای خواب ندارم فقط سرم را داخل یک سطل یخ
فرو می برم.
این همیشه حقه من بوده است.&quot

موس امیدوار است یک زندگی راحتی درانگلستان داشته باشد.&quotمن همیشه رویای نقل مکان به
این کشورراداشتم.دوست داشتم سبزیجات بکارم وتمام روز را پای سیب بپزم.
یک زندگی شگفت انگیزی به نظر می آید.&quot

راز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود  عکسراز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود  عکس

تهیه وترجمه:گروه سبک زندگی پرشین وی/زهرا احمدپو ر

http://www.persianv.com/beauty

اختصاصی پرشین وی

.

منبع : persianv.com