بیانسه نولز هوادارانش را با مدل موهای نوین و کوتاه خود بسیار حیرت زده کرد. به گزارش پرشین وی این خواننده سوپراستار موهای عسلی رنگ بلندش را به دست قیچی سپارد و آنها را بسیار کوتاه کرد.این خواننده ۳۱ ساله مدل موی نوین خود را با منتشرکردن عکسی که در آینه به خودش زل زده […]

بیانسه نولز هوادارانش را با مدل موهای نوین و کوتاه خود بسیار حیرت زده کرد.

به گزارش پرشین وی این خواننده سوپراستار موهای عسلی رنگ بلندش را به دست قیچی سپارد و آنها
را بسیار کوتاه کرد.
این خواننده ۳۱ ساله مدل موی نوین خود را با منتشرکردن عکسی که در آینه به خودش زل زده است
به همگان نشان داد.

در یکی از این عکس ها می توان دید که بیانسه دست خود را در پشت سرش و در جایی
که زمانی موهای بلندش وجود داشت گذاشته است!

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

موهای کوتاه او به عقب شانه و به دو بخش تقسیم
شده است و با ریشه های تیره تر کامل شده است.
به گزارش پرشین وی بیانسه سال ها به سختی در داشتن موهای فر تلاش کرده و فاقد شک درباره این
تصمیم، مدت طولانی و سخت فکر کرده است.

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

مدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکسمدل موی جدید بیانسه و مدل موهای قبلی او عکس

 تهیه و ترجمه: گروه زیبایی پرشین وی

 بخش اختصاصی پرشین وی

.

منبع : persianv.com