آکاایران: آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی+ عکس

آکاایران: آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی+ عکس

می توانید این مدل مو را به صورت مرتب و براق یا به صورت نامرتب و شل و حتی خیس درست کنید.در هر صورت درست کردن آن بسیار آسان است و اگر تکنیک آن را یاد بگیرید می توانید برای موهای بلند و کوتاه و به صورت باز یا شینیون آن را بکار بگیرید. ۱٫برای […]

۱٫
برای شروع کمی ژل مو استفاده کنید تا بافت خیس درست کنید، یا برای مدلی شیک تر می توانید با
موهای موج دار یا حالت دار کار را شروع کنید.

۲٫
موها را به دو بخش مساوی تقسیم کنید.

آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکسآموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکس

۳٫
سمت راست موها را با دست راست نگه دارید و با دست چپ بخش کمی از موها را از بیرون
بخش سمت چپی بردارید و به داخل بخش سمت راست ببرید(dot)

آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکسآموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکس

۴٫
برای سمت دیگر هم همین کار را تکرار کنید.
بخش چپ موها را با دست چپ نگه دارید و با دست راست خود بخش کمی از موها را از
بیرون بخش سمت راستی بردارید و به داخل بخش سمت چپ ببرید(dot)

آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکسآموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکس
۵٫
با برداشتن بخش های کمی از موها این کار را تکرار کنید و آنها را ضربدری ببافید تا به نوک
موها برسید(dot)

آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکسآموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکس

۶٫
با کش انتهای آنها را محکم کنید و با اسپری تافت آنها را مرتب کنید تا موهایتان براق و مرتب
به نظر برسند(dot)

آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکسآموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکس

نکته: برای آنکه این مدل بچگانه به نظر نرسد، تا انتهای موها را ببافید.

آموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکسآموزش بافت مو : مدل تیغ ماهی عکس

برترینها

.

منبع : persianv.com