آکاایران: آرایش مدت طولانی بر روی صورت شما بماند

آکاایران: آرایش مدت طولانی بر روی صورت شما بماند

پس از اتمام آرایش می توانید از اسپری های فیکس کننده آرایش نیز استفاده کنید.این اسپری ها باعث می شود آرایش مدت طولانی تری بر روی صورت شما بماند.
پس از اتمام آرایش می توانید از اسپری های فیکس کننده آرایش نیز استفاده کنید.
این اسپری ها باعث می شود آرایش مدت طولانی تری بر روی صورت شما بماند.
.

منبع : persianv.com