آکاایران: آموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شب

آکاایران:  

آرایش چشم گربه ای مخصوص روز و شب با هم تفاوت زیادی دارد.دراینجا آرایش چشم مدل گربه ای را به شما آموزش می دهیم.

آموزش آرایش چشم گربه ای مخصوص روز :
ابتدا با نوک خط چشم تان مانند تصویر زیر دو خط بسیار باریک در گوشه انتهایی چشم تان بکشید.

 

آموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شبآموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شب

آموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شبآموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شب

 

 

آموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شبآموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شب

 

آموزش آرایش چشم گربه ای مخصوص شب :
ابتدا مانند حالت اول همان خط باریک اول را بکشید. سپس پلک تان را به سه قسمت تقسیم کنید و از دو سوم انتهایی پلک تان خطی را به خط اول کشیده و وصل کنید.

 سپس خط چشم تان را پررنگ تر کنید.

 

آموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شبآموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شب

 

آموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شبآموزش تصویری آرایش خط چشم گربه ای مخصوص روز و شب


.

منبع : nazweb.ir