آکاایران: طرح های شیک و زیبای ناخن مخصوص سال 2017 

 امروز می خواهیم در این قسمت از سایت میهن تاز مدل های زیبایی به شما پیشنهاد دهیم.طرح های گلدار، فرنچ، رنگ های خنثی، رنگ های جیغ یا… هر کدام برای موقعیت های خاصی مناسب اند اما اگر دوست دارید که ناخن هایتان بیش از همیشه توی چشم باشد، به خصوص در میهمانی های شبانه،پس با ما همراه باشید

خنثی

طرح ناخن نوین‎

رنگ

فرنچ

انواع طرح ناخن

گلدار

دهیمطرح

عکسهای طرح ناخن‎

پیشنهاد

تاز

طرح ناخن نوین‎

میهن

سایت

انواع مدل طرح ناخن‎

قسمت

خواهیم

عکس های طرح ناخن ولاک‎

2017   امروز

عید

جدیدترین طرح ناخن ها‎

مخصوص

ناخن

زیبای

شیک

طرح

زیبایی

 

 

 

.

منبع : mihantaz.com