آکاایران: مدل مو را بر اساس فرم لباس شب تان انتخاب کنید

آکاایران: مدل مو را بر اساس فرم لباس شب تان انتخاب کنید


انتخاب لباس شب یکی از مهم ترین نکته ها برای شیک پوشی است، ولی انتخاب مدل مو بر اساس مدل لباس شب معیار اصلی شیک پوشی است. با ما همراه شوید تا بدانید با هر مدل لباس شب چه مدل مویی باید انتخاب کنید.

انتخاب مدل مو بر اساس فرم لباس شب 

مدل مو مناسب با لباس های یقه ایستاده

 انتخاب مدل مو بر اساس یقه لباس شب

 

مدل مو مناسب با لباس های یقه پشت گردنی

 انتخاب مدل مو بر اساس مدل لباس شب

 

مدل مو مناسب با لباس های یقه دکلته ( لباس فاقد یقه )

 انتخاب مدل مو برا اساس مدل لباس

 

مدل مو مناسب با لباس های یقه هفت از پشت

مدل مو را بر اساس فرم لباس شب تان انتخاب کنید - آکامدل مو

 

مدل مو مناسب با لباس های یقه یک طرفه

 انتخاب مدل مو بر اساس یقه لباس شب

 

مدل مو مناسب با لباس های یقه هفت و یقه چهارگوش

 انتخاب مدل مو بر اساس مدل لباس شب

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرع

Save

.

منبع :