آکاایران: طراحی ناخن با بابانوئل های دوست داشتنی، یک ایده جذاب برای روز کریسمس

آکاایران: طراحی ناخن با بابانوئل های دوست داشتنی، یک ایده جذاب برای روز کریسمس


بابانوئل یکی از نمادهای اصلی کریسمس و سال نو میلادی است. این بار برای کریسمس می توانید با طرح های بابانوئلی ناخن های تان را طراحی کنید.

طراحی ناخن برای کریسمس

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 1

 کریسمس

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 2

طراحی ناخن با بابانوئل های دوست داشتنی، یک ایده جذاب برای روز کریسمس - آکاطراحی ناخن

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 3

 مدل های طراحی ناخن برای کریسمس

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 4

 طراحی ناخن برای کریسمس

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 5

 کریسمس

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 6

طراحی ناخن با بابانوئل های دوست داشتنی، یک ایده جذاب برای روز کریسمس - آکاطراحی ناخن

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 7

 مدل های طراحی ناخن برای کریسمس

 

 

طراحی ناخن به شکل بابانوئل برای کریسمس - مدل شماره 8

 طراحی ناخن برای کریسمس

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

.

منبع :