آکاایران: بهترین مدل های طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز

آکاایران: بهترین مدل های طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز


برای نوروز بیشتر خانم ها به دنبال طرح هایی جذاب برای طراحی ناخن های شان هستند. رنگ امسال سبز روشن است و به همین بهانه به شما پیشنهاد می کنیم طراحی ناخن های تان را به رنگ سال انجام دهید.

 طراحی ناخن به رنگ سال

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 1

 طراحی ناخن برای نوروز

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 2

 مدل های طراحی ناخن به رنگ سال

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 3

 طراحی ناخن به رنگ سال

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 4

بهترین مدل های طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز - آکاطراحی ناخن

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 5

 طراحی ناخن برای نوروز

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 6

 مدل های طراحی ناخن به رنگ سال

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 7

 طراحی ناخن به رنگ سال

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 8

بهترین مدل های طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز - آکاطراحی ناخن

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 9

 طراحی ناخن برای نوروز

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 10

 مدل های طراحی ناخن به رنگ سال

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

.

منبع :