آکاایران: مدل مو های دخترانه برای صورت های گرد 

تصویر های از مدل موهای مدل مو همۀ وقت یکی از نکاتی هست که تاثیر بسیاری در زیبایی صورت خانم ها دارند و می تواند نواقص صورت را مخفی کند. در این مطلب مدل مو هایی را به شما معرفی می کنیم که مناسب صورت های گرد بوده و این صورت ها را لاغرتر نشان میدهد.

مدل مو هایی که صورت های گرد را زیباتر می کند 

خانم هایی که صورت گرد و پری دارند همۀ وقت باید به دنبال مدل مو هایی باشند که گردی صورت شان را کمتر و صورت انها را لاغرتر نشان دهد. با ماه همراه شوید تا این مدل مو ها را به شما معرفی کنیم.

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 1

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد‎

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 2

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 3

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 4

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 5

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 6

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 7

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 8

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 9

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 10

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره 11

تصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گردتصاویر از مدل مو زنانه مخصوص صورت های گرد

.

منبع : talab.org