آکاایران: مرد ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس)

به گزارش ایران ناز او با اینکه سال سن دارد چهره و اندامی بسیار جوان تر از سنش دارد و کمتر کسی از روی ظاهر می تواند سن او را حدس بزند.

 

مرد 95 ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس) -آکامرد 95 ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس) -آکا

 

این مرد که چهره و صورت بسیار جوانی دارد اکنون در سن سالگی به سر می برد. Kazım Gürbüz مرد ساله ای است که از جوانی به ورزش یوگا پرداخته و در حال حاضر هم استاد این ورزش است.

 

مرد 95 ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس) -آکامرد 95 ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس) -آکا

 

او معتقد است انسان به راحتی می تواند سن خود را به 130 سال برساند در حالی که همچنان سالم و سر حال است و راز اآن هم در این ورزش و رژیم غذایی است.

 

مرد 95 ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس) -آکامرد 95 ساله که به طرز عجیبی جوان مانده است (عکس) -آکا

 

منبع :