راهنمای انتخاب مدل مو با توجه به فرم صورت

 

 

● صورت لوزی شکل

 

▪ مدل پیشنهادی مو: مدل های نامتقارن بهترین گزینه شماست. اگر فرق سر از بغل باز شود، موها حتماباید چتری باشد و به کناره ها پیچ بخورد و بیشترین پرپشتی مو در ناحیه چانه باشد و بلندی موها تا میانه گردن بیاید.

 

 

 

 

صورت مربعی شکل

خط فک و پیشانی در صورت های مربعی، عریض بوده و استخوان گونه و چانه، زاویه دار و پهن است؛بنابراین مدل مو باید طوری انتخاب شود که صورت، بلندتر و کشیده تر نشان داده شود.

▪ مدل پیشنهادی مو:در این مورد نیز، مدل موی نامتقارن بهترین است. فرق از بغل باز شود، اما چتری مو اختیاری است. باید بیشترین پرپشتی مو در ناحیه گیجگاه و فرق سر باشد. درواقع طول موها تا چانه می آید.

 

 

 

 

 

● صورت مستطیل شکل

عرض و پهنای پیشانی، چانه و گونه یکسان است و صورت، لاغر و کشیده است. افرادی که صورتی به این شکل دارند، باید سعی کنند فرم صورتشان کوتاه تر و پهن تر جلوه داده شود.

 

▪ مدل پیشنهادی مو: می تواند متقارن یا نامتقارن باشد و چتری اختیاری است اما بیشترین پرپشتی موباید در کناره های سر باشد. قد موها نیز کوتاه است و تا چانه ارتفاع دارد.

 

 

 

 

● صورت مثلثی شکل

پیشانی باریک ترین قسمت این گونه صورت هاست و برعکس مدل قلبی شکل، به تدریج هرچه به سمت گونه و چانه می رویم، عرض آنها بیشتر می شود؛ باید سعی کنید پهنای پیشانی زیاد و عرض چانه و گونه ها کم شود.

 

▪ مدل پیشنهادی مو: بازهم متقارن یا نامتقارن بودن مهم نیست؛ مدل مو باید در ناحیه گوش و بالاترپرپشت تر بوده و به تدریج به سمت گردن و پشت گردن باریک شود. حواستان باشد زیر گوش ها را پرپشت نکنید. ارتفاع موها در این مدل نیز تا چانه می آید.

 

 

 

 

 

● صورت بیضی شکل

در این مدل، چانه کمی باریک تر از پیشانی و استخوان گونه برجسته است که به خاطر تقارن و تناسب آن، ایدئال ترین شکل صورت به حساب می آید. هر نوع مدل مویی نیز برای این چهره ها مناسب است.

 

 

 

 

صورت گرد

طول و عرض صورت تقریبا برابر است و زوایای اندکی دارد. باید سعی کنید صورت تان را باریک تر و کشیده تر جلوه دهید.

▪ مدل پیشنهادی مو: انتخاب موهیی نامتقارن، بهترین حالت ممکن است. بیشترین پرپشتی در فرق

 منبع : delgarm.com