ابتدا با نوک خط چشم تان مانند تصویر زیر دو خط بسیار باریک در گوشه انتهایی چشم تان بکشید.
 


 

آرایش چشم با سایه مشکی

 
آرایش چشم دخترانه


سپس خط بالایی را تا گوشه ابتدایی چشم تان ادامه داده و انتهای آن را کاملا پر رنگ کنید.
 

آرایش چشم ریز
 

آموزش آرایش چشم گربه ای مخصوص شب :

ابتدا مانند حالت اول همان خط باریک اول را بکشید. سپس پلک تان را به سه قسمت تقسیم کنید و از دو سوم انتهایی پلک تان خطی را به خط اول کشیده و وصل کنید.
 

آرایش چشم درشت
 

سپس خط چشم تان را پررنگ تر کنید.
 

آرایش چشم پف دار
 
 
منبع : ایران مطلب