رنگ موهای سفید با مواد طبیعی

 
رنگ کردن موی سفید در هر گروه سنی کمی دقیق‌تر و با احتیاط‌تر از رنگ کردن موهای دیگر است و این کار نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد تا علاوه بر طبیعی و خوش‌رنگ در آمدن موهای سفید، ماندگاری رنگ مو نیز تا در آمدن ریشه  موها حفظ شود.

 این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه ابتدا موهایی که سفیدی دارند و البته با درصد بالا را با کمی اکسیدان به مدت 10 دقیقه تحریک کرده تا در جذب و پذیرش رنگ مو کمک کنند. اگر درصد سفیدی موها کم است لازم به این کار نیست.

به نوشته بیتوته، بعد از استفاده از اکسیدان ، استفاده کردن از رنگ‌های دائمی که پوشانندگی و ماندگاری بیشتری دارند توصیه می‌شود که بهترین آنها مخلوط دو رنگ شماره  4 و5 از گروه N و یا مخلوط 3و4 از گروه M است که هر دوی این رنگ‌ها بهتر است با اکسیدان 9 درصد مخلوط شوند .

توجه داشته باشید که پس از تقسیم سر به چهار قسمت، از دوطرف گوش‌ها و پیشانی تا پشت سر، رنگ کردن را از جلوی سر شروع کنید و بگذارید رنگ بین 45 دقیقه تا یک ساعت داخل کلاه موی بماند تا سفیدی موها را به رنگ طبیعی و زیبایی برساند.

منبع : modeonline.ir